ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

عصر سه شنبه

دیروز . امروز چیکار کردم:

۱.کلی خوابیدم

۲.خوردم

۳.تماشای تلوزیون

۴.بیکاری

میدونین به نظر من تعطیلات زیاد باعث میشه آدم از کار و زندگی بیافته .در ایران ما حدود۵/۱از

۳۶۵ روز تعطیل  اتست که به نظر دانشمندان اقتصادی ضربه بزرگی به اقتصاد ما می زند.از طرفی شما حساب کنین که پنج شنبه وجمعه که ما تعطیل هستیمُ از طرفی شنبه و یکشنبه هم که دنیا تعطیله پس می مونه ۳ روز که با اونم نمیشه کاری کرد ....

لطفاٌ نظر بدین؟