ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

بیوتکنولوژی و واکسن‌های نسل دوم ضد انگل‌های لیشمانیا

بیوتکنولوژی و واکسن‌های نسل دوم ضد انگل‌های لیشمانیا
یک واکسن ایده‌آل علیه بیماری لیشمانیوز باید دارای چند خصوصیت باشد از جمله ایمنی، کمترین تعداد ایمن‌سازی توام با محافظت طولانی علیه اکثر گونه‌های ایجادکننده لیشمانیوز، عاری بودن از محصولات حیوانی، مقرون به صرفه بودن و قابلیت مصرف واکسن هم برای درمان و هم برای پیشگیری.
یک واکسن ایده‌آل علیه بیماری لیشمانیوز باید دارای چند خصوصیت باشد از جمله ایمنی، کمترین تعداد ایمن‌سازی توام با محافظت طولانی علیه اکثر گونه‌های ایجادکننده لیشمانیوز، عاری بودن از محصولات حیوانی، مقرون به صرفه بودن و قابلیت مصرف واکسن هم برای درمان و هم برای پیشگیری.به گزارش شماره جدید "بولتن بیوتکنولوژی"، البته سایر خصوصیات مانند تک دوز بودن و استفاده از واکسن بدون سر سوزن را نیز می‌توان در نظر گرفت.
به رغم تلاش‌های فراوانی که در زمینه واکسن‌های لیشمانیوز پوستی و لیشمانیوز احشایی در سطح ایران و جهان انجام گرفته است اما تاکنون واکسن ایده آلی برای آنها وارد بازار نشده است.اما با توجه به اطلاعات و شواهد موجود که مربوط به واکنش‌های میان سیستم ایمنی میزبان با انگل می‌باشد تهیه چنین واکسنی غیرممکن نیست و در آینده نزدیک شاهد چنین پیشرفتی خواهیم بود.
گزینه‌هایی برای واکسن‌های نسل دوم
این کاندیدها شامل ‪GP۶۳‬ ‪ GP۴۶‬سیستئین پروتئیناز ‪ A‬و ‪ B‬آنتی ژن‌های ‪،LD۱‬ ‪،HASPB۱‬ ‪،LCR۱‬ ‪،SP۱۵‬ ‪،LEIF ،PSA-۲‬ ‪ TSA ،H۱‬و ‪ LCR۱‬است.واکسن ایده آل واکسنی است که حاوی چندین آنتی ژن بوده و ترجیحا از انتی ژن‌هایی استفاده شود که در میان گونه‌های مختلف انگل پابت باشد و در سطح آماستیگوت‌ها به فراوانی بیان شود.لازم به ذکر است که شناسایی آنتی ژن‌های مناسب به تنهابب برای تهیه واکسن ایده آل مناسب نیست بلکه استفاده از اجوانت‌هایی که بتواند به طور قوی پاسخگوی ‪ TH۱‬را تحریک کند نیز بسیار ضروری است.اما آخرین اجونتی که در مورد واکسن‌های لیشمانیوز به کار گرفته شده ‪LI۱۲‬است که با موفقیت روبرو شده است.
جدیدترین واکسن تهیه شده علیه لیشمانیورها واکنسی نوترکیب و مرکب از سه آنتی ژن ‪ TSA LEIF LMST۱۱‬است که به نام ‪ LEISH-۱۱۱F‬نامگذاری شده است و از اجوانت به کار رفته در این واکسن ‪ IL۱۲‬می‌باشد.در کارآزمایی‌های انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی و داوطلبان ایمنی کارآیی و ایمونوژن بودن آن مورد بررسی قرار گرفته و مطلوب بوده است.لازم به ذکر است که آنتی ژن‌هایی که در این واکسن به کار رفته است هم در پروماستیگوت و هم در آماستیگوت انگل وجود دارد و در میان بیشتر گونه های انگل لیشمانیا از جمله ‪ L.INFANTUM‬و ‪ L.MAJOR‬که باعث ایجاد بیماری در انسان می‌شود موجود است.بنابراین با استفاده از این واکسن مصونیت علیه چندگونه از انگل ایجاد می شود و از مزایای دیگر این واکسن می‌توان به کاربرد همزمان آن هم برای پیشگیری و هم در درمان بیماران اشاره کرد.نهایتا اینکه مرحله نخست کارآزمایی بالینی این واکسن در آمریکا با موفقیت به اتمام رسیده و واکسن وارد مرحله دوم کارآزمایی بالینی شده و این تنها واکسن لیشمانیوز است که وارد مرحله دوم کارآزمایی بالینی شده است.
خبرگزارى جمهورى اسلامی (ایرنا)