ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

لیست بیماریهای انگلی دام

 

داشتم سایت ها رو نگاه می کردم دیدم که یه مطلب خوب در سایت سازمان دامپزشکی در مورد بیماریهای انگلی وجود داره براتون گذاشتم.

بیماری

نمونه مورد نیاز و روشهای آزمایشگاهی

روش نگهداری و ارسال نمونه

ملاحظات

1- کرم های دستگاه گوارش و تنفس

 

 

1-  شمارش تخم کرم :

مدفوع تازه 20 گرم از هر دام .

حداقل از 15راس دام بیمار و 5 راس دام به ظاهر سالم . حتی الامکان صبح زود نمونه برداری شود

نمونه مدفوع در قوطی پلاستیکی و یا شیشه ای درب دار تمیز با ظرفیت حداقل 40 سی سی همراه با چند قطره فرمالین 10% و یا در کنار یخ

 

2- شناسائی کرم های بالغ و نوزاد و لارو:

کرم بالغ , نوزاد ( کیست ) و شیردان, شکمبه روده بزرگ و روده باریک ( حداقل 10 تا 20 سانتی متر از ابتدای روده).

-       در الکل 70 درجه

-       در فرمالین 10%

-       دو طرف عضو با نخ محکم بسته شده و در ظروف مناسب در کنار یخ

 

3- هیستوپاتولوژی :

نواحی پر خون و ضایعه دار روده شیردان , ریه, نای و کبد ( بسته به محل آلودگی ).

-       فرمالین 10%

 

2- کوکسیدوز

 

 

1- مشاهده مستقیم :

گسترش تهیه شده از تخریش مخاط روده و محتویات روده.

- لام فیکس شده در کاغذ آلومینیوم پیچیده و ارسال می گردد

 

2- مشاهده اووسیت در مدفوع:

مقدار 20 گرم مدفوع تازه که مستقیماً از مقعد برداشت شده

- چند قطره بیکربنات دوپتاس یا فرمالین 5%

 

3- هیستوپاتولوژی :

نواحی ضایعه دار و پرخون روده

- فرمالین 10%

 

3- توکسوپلاسموز

 

1- مشاهده مستقیم :

گسترش تهیه شده از خون طحال, غدد لنفاوی و کبد

- ارسال لام فیکس شده که در کاغذ آلومینیوم پیچیده شده است

 

2- هیستوپاتولوژی :

ریه , مغز , غدد لنفاوی , قلب

- فرمالین 10%

 

 

3- تزریق به دام حساس:

کبد طحال , قلب , کلیه , مغز , جنین سقط شده

- کنار یخ

 

4- تریکومونیازیس

1- مشاهده مستقیم :

ترشحات دستگاه تناسلی دام, معده جنین, پرده های جنینی و مایعات جنینی , مایع حاصل از شستشوی مهبل و یا غلاف قضیب با سالین نرمال

- ارسال کنار یخ

 

5- سوار و دورین

1- تزریق به دام حساس:

خون سیترانه 5 سی سی در مرحله تب و 2 سی سی مایعات آدم

- ارسال کنار یخ

 

2- مشاهده مستقیم :

گسترش از خون و مایعات آدم و ترشحات زخم ها ( به طور اعم ).

گسترش از خون و پونکسیون غدد لنفاوی ( سورا) گسترش از ترشحات دستگاه تناسلی ( دورین )

- ارسال لام فیکس شده که در کاغذ آلومینیوم پیچیده شده است.

 

6- تیلریوز , بابزیوزو آناپلاسموز

1- مشاهده تک یاخته و شیرونت:

گسترش نازک از خون و پونکسیون و غدد لنفاوی

ارسال لام فیکس شده

 

2- تزریق به دام حساس:

خون سیترانه 5 سی سی

ارسال کنار یخ

 

7- لیشمانیوز جلدی و احشایی

1- مشاهده مستقیم :

گسترش از ترشحات زخم های جلدی , خون جداری , طحال , مغز استخوان و غدد لنفاوی

ارسال لام فیکس شده

 

2- تزریق به دام حساس:

خون سیترانه 5 سی سی و غدد لنفاوی

ارسال کنار یخ

 

3- هیستوپاتولوژی :

غدد لنقاوی و طحال

فرمالین 10%

 

8- میاز و سایر

1- مشاهده مستقیم :

حشرات بالغ یا زوائد و بال های سالم لارو حشرات

الکل 70 درجه همراه با 50% گلیسیرین

 

9- کنه ها و جرب ها

1- مشاهده مستقیم :
 کنه بالغ .تراشیدن پوست و دلمه های ناحیه مو ریخته قطعه ای از پوست ناحیه مو ریخته و ضایعه دار

-       الکل 70 درجه همراه با 50 % گلیسیرین -       فرمالین 10%

کنه به صورت زنده در داخل لوله آزمایش که درب لوله با پنبه بسته شده باشد.