ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

رشد داخل سلولی انگل

     انواع لیشمانیاها قادرند توسط سلولهای ماکروفاژی بلعیده شوند، ولی ممکن است در داخل سلولهای دیگر نظیر سلولهای کبد، هم دیده شوند.یکی از اختصاصات گونه های لیشمانیا این است که تبدیل پروماستیگوت به آماستیگوت بر اثر تغیر محیط، به خصوص درجه حرارت اتفاق می افتد.