ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

رشد انگل در بدن حشره ناقل

      پشه خاکی به هنگام تغذیه از زخم یا پوست به ظاهر سالم، آماستیگوت ها را بوسیله خرطوم خود می بلعد. سپس انگلها در روده میانی پشه آزاد گشته بعد از 24 تا72 ساعت بعد تبدیل به فرم پروماستیگوت می گردند.بعد از مدت کوتاهی پرو ماستیگوت ها به مری و گلوی حشره مهاجرت می کنند.هنگامیکه پشه از خون میزبان تغذیه می کند پرو ماستیگوت ها به میزبان تزریق می گردد.