ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

تاریخچه لیشمانیوز و کشف عامل بیماریزا

در سال 1900 لیشمن دامپزشک فرانسوی در طحال سربازی که از تب دام دام در هندوستان مرده بود، اجسام بیضی شکلی را درداخل سلولهای بزرگ مشاهده کرد.لیشمن  مطالعات خود را در سال 1903 منتشر کرد و در همین سال دونووان در ناحیه مدرس هندوستان اجسامی شبیه آنچه لیشمن در بیماری تب دام دام یافته بود ، در طحال بیماران مبتلا به تبهای نا مرتب یافت.

فعلاٌ تا این جا رو داشته باشید .در روزهای آتی ادامه این مطلب را خواهم نوشت.در ضمن اگر سوالات و نقطه نظرات خودتان رو در مورد بیماریهای انگلیواین وبلاگ مطرح نمائید .خوشحال میشوم.