ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

اشکال لیشمانیا

شکل زیر لیشمانیا را در مراحل مختلف رشد مشاهده

می فرمایید

                      promastigoti        

                        amastigoti        

              leptomonadna oblika   

                     tripomastigoti       

                    punktat                    

 گرفته شده از سایت سیامک علی حیدری