ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد میگویم بیماریهای انگلی
صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید.

تاریخچه لیشمانیوز و کشف عامل بیماریزا

سلام امروز می خوام در ادامه مطلب لیشمانیوز، که یکی از آلودکیهای مهم انگلی در ایران است بنویسم .بیماری لیشمانیوز یمی از مهمترین بیماریها می باشد که در ایران از زمان حکیم ابو علی سینا این بیماری را می شناختند.و با نام بیماری بلغ آن را می شناختند.و یرای آن درمانهای مختلفی ذکر کرده اند.کانینگهام در سال 1885 درترشحات زخم پوستی بیماری زخم طاولی دهلی در هندوستان مشاهده کردکه در داخل سلولهای ماکروفاژ اجسام آمیبی بود و در ابتدا آنها رااسپور تصور کرد.رایت بعدها اجسامی شبیه به آنجه کانینگام گزارش کرده بود در زخم پوستی دختری که از ارمنستان به بوستون مهاجرت کرده بود ،یافت.و او این انگل را بنام هلکوزو ماتروپیکوم نامید و فکر کرد که متعلق به گروه میکروسپوریدیا باشد.